Top trường luật NORTH CAROLINA 2020

Danh sách các trường luật uy tín tại NORTH CAROLINA được đánh giá vào năm 2020

Trường luật Tốt nghiệp Phần trăm của tổng số
Đại học Luật Bắc Carolina 405 32%
Trường đại học luật Wake Forest 275 21%
Đại học Campbell Norman Adrian Wiggins Trường Luật 128 10%
Đại học Luật Duke 65 5%
Đại học Virginia 50 4%
Đại học Luật Bắc Carolina 25 2%
Đại học Luật South Carolina 24 2%
Trường luật Harvard 15 1%
Trường đại học luật Vanderbilt 14 1%
Đại học Luật Georgia 13 1%

Xem thêm: văn phòng luật uy tín tại tphcm

TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG LUẬT Ở BẮC CAROLINA

Trường luật Thành phố
Đại học Campbell Norman Adrian Wiggins Trường Luật Raleigh
Trường Luật Charlotte Charlotte
Đại học Luật Duke Địa ngục
Đại học Luật Elon Greensboro
Đại học Luật Bắc Carolina Địa ngục
Đại học Luật Bắc Carolina nhà nguyện đồi
Trường đại học luật Wake Forest Winston Salem