Tôi thích bạn trong tiếng anh là gì?

Khi muốn tỏ tình với ai đó, chúng ta thường nghĩ ngay đến cụm từ I love you (Tôi thích bạn), tuy nhiên ý nghĩa của cụm từ đó rất đơn giản khiến người đối diện ngại ngùng hoặc né tránh. Chúng ta có thể sử dụng các thuật ngữ như sau để nhẹ nhàng hơn:

I have feelings for you. (Tôi đang yêu bạn.) Tôi tin rằng tôi bị thu hút bởi bạn. (Tôi tin rằng tôi có một cảm giác sâu sắc về bạn.)
Bạn có thể cho người thứ ba biết cảm giác của mình bằng cách nói:

Tôi bị thu hút bởi cô ấy. (Tôi bị thu hút bởi cô ấy.) John có tình cảm với mỗi người trong số họ. (Họ hấp dẫn John.) Tôi đã bị thu hút bởi bạn. (Tôi đã từng thích bạn, nhưng không lâu hơn.) I enjoy going time with you. (Tôi thích dành thời gian với bạn) Tôi thích dành thời gian với bạn vì bạn rất thân thiện. (Bởi vì bạn rất thân thiết, tôi thích ở bên bạn.) Anh ấy thích dành thời gian với tôi. Anh ấy nói với tôi rằng tôi đã làm cho anh ấy hạnh phúc. (Anh ấy thích đi bên cạnh tôi.) Anh ấy tuyên bố tôi mang đến cho anh ấy niềm vui.) I’m perfect smitten with you. (Tôi hoàn toàn say mê với bạn.)
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb