Mẹo cho người học tiếng nha bắt đầu – phần 2

Trong tiếng Anh, cụm động từ là gì? Cụm động từ được hình thành bằng cách kết hợp một động từ cơ sở với một hoặc hai giới từ. Rất khó để suy ra nghĩa của Phrasal Verb từ nghĩa của động từ và các giới từ tạo nên cụm từ.

advance on: tấn công hoặc chủ động tấn công
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

Mẹo cụm từ cho người mới học tiếng anh – phần 1

Trong tiếng Anh, cụm động từ là gì? Cụm động từ được hình thành bằng cách kết hợp một động từ cơ sở với một hoặc hai giới từ. Rất khó để suy ra nghĩa của Phrasal Verb từ nghĩa của động từ và các giới từ tạo nên cụm từ.
Allowfor: chấp nhận hoặc cân nhắc xem xét đến
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

Cách nhìn bằng WATCH và LOOK

Để thể hiện khái niệm “đang nhìn” ai đó hoặc cái gì đó, giới từ “at” phải được sử dụng. Mặt khác, hành động “nhìn thấy” này là có chủ ý và thường xuyên được hướng dẫn. Hơn nữa, kiểu dáng không hấp dẫn và không tồn tại lâu như một chiếc đồng hồ đeo tay.

– Khi đi một mình, yêu cầu ai đó làm theo lời bạn đôi khi được gọi là “nhìn”. Tuy nhiên, khi đi du lịch một mình, “look” biểu thị “có vẻ như”
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

Cách phân biệt giữa watch và see

“Nhìn thấy” là hành động không chủ ý “nhìn thấy” hoặc “nhìn thấy”. Nhìn, cụ thể là nhìn các đối tượng, là một quá trình tự nhiên không thể kiểm soát được.

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb 

Ngôi nhà trong tiếng anh là gì?

Thuật ngữ “nhà” đề cập đến cấu trúc mà chúng ta cư trú và thực hiện các hoạt động hàng ngày của chúng ta. Nói chung, chúng ta nghĩ đến danh từ “House” đầu tiên khi chúng ta nghĩ đến các loại nhà trong tiếng Anh vì nó được sử dụng rất rộng rãi. Chúng tôi cũng thường xuyên bắt gặp thuật ngữ “Trang chủ”. “Home” cũng có thể có nghĩa là “nhà”, nhưng nó phổ biến hơn khi sử dụng nó trong ngữ cảnh tâm linh, chẳng hạn như Sweet home. “Nhà” thường được sử dụng khi bạn ở cùng gia đình, ngoại trừ những người khác mà bạn ít quen thuộc hơn.

Dưới đây là một số từ tiếng Anh liên quan đến ngôi nhà. Các đoạn tiếng Anh mô tả ngôi nhà, cũng như một số câu hỏi liên quan đến ngôi nhà

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

Bạn thích ngôi nhà bằng tiếng hay khum?

Cấu trúc mà chúng ta sống và thực hiện các hoạt động hàng ngày của mình được gọi là “nhà”. Bởi vì nó được sử dụng rộng rãi, chúng ta thường nghĩ đến danh từ đầu tiên “House” khi chúng ta nghĩ về các loại nhà trong tiếng Anh. Thuật ngữ “nhà” cũng thường được sử dụng. “Home” cũng có thể ngụ ý “ngôi nhà”, nhưng nó phổ biến hơn trong bối cảnh tâm linh, như trong Sweet home. Khi bạn ở trong gia đình của mình, “nhà” thường được dùng để loại trừ những cá nhân mà bạn không quen biết.

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

Giới thiệu về Channel

Chanel là thương hiệu đẳng cấp nhất nhì trên thế giới với những sản phẩm cao cấp về thời trang, Túi Xách, nước hoa, phụ kiện…Với hơn 100 năm trải qua bao thăng trầm mới làm nên vàng son ngày hôm nay, lịch sử hình thành và những mốc son đánh dấu tên tuổi Chanel thì không phải ai cũng hiểu rõ.

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

Tôi thích bạn trong tiếng anh là gì?

Khi muốn tỏ tình với ai đó, chúng ta thường nghĩ ngay đến cụm từ I love you (Tôi thích bạn), tuy nhiên ý nghĩa của cụm từ đó rất đơn giản khiến người đối diện ngại ngùng hoặc né tránh. Chúng ta có thể sử dụng các thuật ngữ như sau để nhẹ nhàng hơn:

I have feelings for you. (Tôi đang yêu bạn.) Tôi tin rằng tôi bị thu hút bởi bạn. (Tôi tin rằng tôi có một cảm giác sâu sắc về bạn.)
Bạn có thể cho người thứ ba biết cảm giác của mình bằng cách nói:

Tôi bị thu hút bởi cô ấy. (Tôi bị thu hút bởi cô ấy.) John có tình cảm với mỗi người trong số họ. (Họ hấp dẫn John.) Tôi đã bị thu hút bởi bạn. (Tôi đã từng thích bạn, nhưng không lâu hơn.) I enjoy going time with you. (Tôi thích dành thời gian với bạn) Tôi thích dành thời gian với bạn vì bạn rất thân thiện. (Bởi vì bạn rất thân thiết, tôi thích ở bên bạn.) Anh ấy thích dành thời gian với tôi. Anh ấy nói với tôi rằng tôi đã làm cho anh ấy hạnh phúc. (Anh ấy thích đi bên cạnh tôi.) Anh ấy tuyên bố tôi mang đến cho anh ấy niềm vui.) I’m perfect smitten with you. (Tôi hoàn toàn say mê với bạn.)
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

Tiểu Cường trong tiếng anh là gì?

Cuốn sách kể về Trương Tiểu Cường, cậu thanh niên lớn lên từ thị trấn Tam thủy, một nơi với những con người dưới đáy xã hội. Tiểu Cường từ khi còn nhỏ đã là một bậc thầy lừa đảo, chuyên theo mẹ kiếm ăn. Khi hơn 20 tuổi, do một sự tình cờ, cậu lên thành phố, ở đây cậu đã gặp bao nhiêu chuyện, bao nhiêu người. Đó là cậu bạn Tứ mao cùng quê, Tiểu Thúy cô bé cũng chuyên lừa đảo, cảnh sát Lưu Dĩnh oan gia ngõ hẹp, bố con Ngô Đại Thành…

Bằng giọng văn hài hước tưng tửng, đọc những trang văn viết về nghệ thuật lừa đảo, nghệ thuật chửi bới,  tự sát, tống tiền… của Tiểu Cường mà không thể nhịn cười. Quả là mọi thứ đã được đẩy lên thành mức nghệ thuật kiếm ăn rồi. Tiểu Cường láu lỉnh vận dụng những thứ đó khéo léo để đạt mục đích. Nhưng điều nổi bật ở cậu là một sức sống mãnh liệt, như loài cỏ dại dù bị chà đạp vẫn vươn lên không ngừng dưới ánh mặt trời, dù rằng : “Cuộc sống như một vòng tròn vẽ bằng tay, không bao giờ có một vòng tròn hoàn hảo. Việc chúng ta có thể làm là chấp nhận cái vòng tròn không hoàn mĩ đó thôi”

“Ai cũng tưởng rằng mình là một chuyên gia pha rượu, đều muốn đem mọi hương vị ngon ngọt của cuộc sống này lắc thành một ly cốc tai thật ngon, nhưng đến cuối cùng bạn mới phát hiện ra thứ mình lắc lên chỉ là một li rượu đắng”
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

Mắt kính Tiếng Anh là gì

Tiếng Anh Tiếng Anh
glasses; eyeglasses; specs; spectacles
optical instrument consisting of a frame that holds a pair of lenses for correcting defective vision
English Vietnamese
bell-glass
* danh từ
– chuông thuỷ tinh (để chụp cây thí nghiệm…)
bottle-glass
* danh từ
– thuỷ tinh làm chai
cheval-glass
* danh từ
– gương đứng ngả được (ngả ra trước hoặc sau được)
cupping-glass
* danh từ
– (y học) ống giác
dock-glass
* danh từ
– cốc vại (để nếm rượu vang)
* danh từ
– mắt kính
– (số nhiều) kính cầm tay; kính kẹp sống mũi
field-glass
* danh từ
– ống nhòm
finger-glass
-glass) /’fiɳgəglɑ:s/
* danh từ
– bát nước rửa tay (sau khi ăn tráng miệng)
flint-glass
* danh từ
– thuỷ tinh flin
gauge-glass
* danh từ
– ống đo nước
glass cloth
* danh từ
– vải sợi thuỷ tinh
glass-blower
* danh từ
– thợ thổi thuỷ tinh
glass-blowing
* danh từ
– nghề thổi thuỷ tinh; sự thổi thuỷ tinh
glass-case
* danh từ
– tủ kính
glass-cloth
* danh từ
– vải nhám, vải ráp
– giẻ lau kính, khăn lau cốc
glass-culture
* danh từ
– sự trồng (rau, hoa…) trong nhà kính
glass-cutter
* danh từ
– người cắt kính
– dao cắt kính
glass-dust
* danh từ
– bột thuỷ tinh (để mài)
* danh từ
– mắt giả bằng thuỷ tinh
– (thú y học) chứng thông manh (ngựa)
glass-furnace
* danh từ
– lò (nấu) thuỷ tinh
glass-house
* danh từ
– xưởng thuỷ tinh, nhà máy thuỷ tinh
– nhà kính (để trồng cây)
– buồng kính (để rửa ảnh)
– (từ lóng) trại giam của quân đội
glass-paper
* danh từ
– giấy nhám, giấy ráp (để đánh bóng)
glass-ware
* danh từ
– đồ thuỷ tinh, bằng thuỷ tinh
glass-wool
* danh từ
– (kỹ thuật) len thuỷ tinh
glass-work
* danh từ
– sự chế tạo thuỷ tinh, sự sản xuất thuỷ tinh
– đồ thuỷ tinh
– (số nhiều) xưởng thuỷ tinh
* danh từ
– cốc (đầy)
ground glass
* danh từ
– kính mờ
hour-glass
* danh từ
– đồng hồ cát
looking-glass
* danh từ
– gương soi
magnifying glass
* danh từ
– kính lúp

web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “http://www.print3dforum.com/member.php/25936-phongkhamsaigonlist”> web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web < a rel = “nofollow” href = “http://talktoislam.com/user/phongkhamsaigonlist”> web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://band.us/band/87245884”> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web </ a> web web web < a rel = “nofollow” href = “https://www.metooo.io/u/phongkhamsaigonlist”> web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://repo.getmonero.org/cuahangcamerasaigonlist”> web web web web web web web web web web web </ a> web web web < a rel = “nofollow” href = “http://talktoislam.com/user/cuahangcamerasg”> web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web </ a> web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https: // chillspot1.com / user / dichtiengnhatsaigonli “> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a> web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web </ a > web web < / a> web web web web </ a> web web web < a rel = “nofollow” href = “https://godotengine.org/qa/user/dichtiengnhatsg”> web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://seedandspark.com/user/dichtiengnhatsaigonlist”> web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web web web <a rel = “nofollow” href = “https: //www.teachertube.com / user / channel / dichtiengnhatsaigonlist”> web web <a rel = “nofollow” href = “https://www.thingiverse.com/dichtiengnhatsaigonlist/designs”> web web web web web <a rel = “nofollow” href = “https://dichtiengnhatsg.gumroad.com / “> web