Mắt kính Tiếng Anh là gì

Tiếng Anh Tiếng Anh
glasses; eyeglasses; specs; spectacles
optical instrument consisting of a frame that holds a pair of lenses for correcting defective vision
English Vietnamese
bell-glass
* danh từ
– chuông thuỷ tinh (để chụp cây thí nghiệm…)
bottle-glass
* danh từ
– thuỷ tinh làm chai
cheval-glass
* danh từ
– gương đứng ngả được (ngả ra trước hoặc sau được)
cupping-glass
* danh từ
– (y học) ống giác
dock-glass
* danh từ
– cốc vại (để nếm rượu vang)
* danh từ
– mắt kính
– (số nhiều) kính cầm tay; kính kẹp sống mũi
field-glass
* danh từ
– ống nhòm
finger-glass
-glass) /’fiɳgəglɑ:s/
* danh từ
– bát nước rửa tay (sau khi ăn tráng miệng)
flint-glass
* danh từ
– thuỷ tinh flin
gauge-glass
* danh từ
– ống đo nước
glass cloth
* danh từ
– vải sợi thuỷ tinh
glass-blower
* danh từ
– thợ thổi thuỷ tinh
glass-blowing
* danh từ
– nghề thổi thuỷ tinh; sự thổi thuỷ tinh
glass-case
* danh từ
– tủ kính
glass-cloth
* danh từ
– vải nhám, vải ráp
– giẻ lau kính, khăn lau cốc
glass-culture
* danh từ
– sự trồng (rau, hoa…) trong nhà kính
glass-cutter
* danh từ
– người cắt kính
– dao cắt kính
glass-dust
* danh từ
– bột thuỷ tinh (để mài)
* danh từ
– mắt giả bằng thuỷ tinh
– (thú y học) chứng thông manh (ngựa)
glass-furnace
* danh từ
– lò (nấu) thuỷ tinh
glass-house
* danh từ
– xưởng thuỷ tinh, nhà máy thuỷ tinh
– nhà kính (để trồng cây)
– buồng kính (để rửa ảnh)
– (từ lóng) trại giam của quân đội
glass-paper
* danh từ
– giấy nhám, giấy ráp (để đánh bóng)
glass-ware
* danh từ
– đồ thuỷ tinh, bằng thuỷ tinh
glass-wool
* danh từ
– (kỹ thuật) len thuỷ tinh
glass-work
* danh từ
– sự chế tạo thuỷ tinh, sự sản xuất thuỷ tinh
– đồ thuỷ tinh
– (số nhiều) xưởng thuỷ tinh
* danh từ
– cốc (đầy)
ground glass
* danh từ
– kính mờ
hour-glass
* danh từ
– đồng hồ cát
looking-glass
* danh từ
– gương soi
magnifying glass
* danh từ
– kính lúp

web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “http://www.print3dforum.com/member.php/25936-phongkhamsaigonlist”> web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web < a rel = “nofollow” href = “http://talktoislam.com/user/phongkhamsaigonlist”> web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://band.us/band/87245884”> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web </ a> web web web < a rel = “nofollow” href = “https://www.metooo.io/u/phongkhamsaigonlist”> web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://repo.getmonero.org/cuahangcamerasaigonlist”> web web web web web web web web web web web </ a> web web web < a rel = “nofollow” href = “http://talktoislam.com/user/cuahangcamerasg”> web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web </ a> web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https: // chillspot1.com / user / dichtiengnhatsaigonli “> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a> web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web </ a > web web < / a> web web web web </ a> web web web < a rel = “nofollow” href = “https://godotengine.org/qa/user/dichtiengnhatsg”> web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://seedandspark.com/user/dichtiengnhatsaigonlist”> web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web web web <a rel = “nofollow” href = “https: //www.teachertube.com / user / channel / dichtiengnhatsaigonlist”> web web <a rel = “nofollow” href = “https://www.thingiverse.com/dichtiengnhatsaigonlist/designs”> web web web web web <a rel = “nofollow” href = “https://dichtiengnhatsg.gumroad.com / “> web